FAYDALI BİLGİLER

Sismik İzolatörlerin Yapısı

İnce kauçuk tabakalar ve çelik plakalar sırasıyla katmanlanarak düşey doğrultuda yüksek ve yatay yönde düşük rijitlik sunan bir performans sergiler. Düşeyde binayı destekleme ve yatayda deprem sarsıntısını sönümleme kabiliyetine sahiptir.

İzolatörün düşey rijitliği yapının ağırlığını güvenle taşırken, yatay yöndeki elastik davranış yeteneği deprem sarsıntısını binadaki yavaş salınımlara dönüştürür.

Yüksek Sönümlü Kauçuk Nedir?

Yüksek sönümlü kauçuk, elastik yay ve sönümleyici özelliklerini bir arada bulundurur. Genellikle yüksek sönümlü kauçuk izolatör uygulamalarında ilave sönümleyici cihazlara ihtiyaç duyulmaz ve özellikle dar alandaki montaj işlerine uygundur.

Konvansiyonel Sabit Temelli Sistem (depreme dayanıklı) ve Titreşim-Kontrollü Sistem konseptinde, deprem sarsıntı enerjisi üst yapıya aktarıldıktan sonra absorbe edilmektedir. Sismik İzolasyon Sistemi ise, üst yapıyı izolatör üniteleri ile zeminden ayırarak deprem sarsıntı enerjisinin doğrudan yapıya aktarılmasını önleyecek şekilde dizayn edilmiştir.

Geliştirme

Bridgestone, sismik izolatörler konusunda 40 yılı aşkın bir süredir Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Kauçuk teknolojileri konusunda 90 yılın üzerinde uzmanlığa sahiptir. Sismik izolatörlerin imalat teknolojisi üç temel alana dayanmaktadır. Bu alanlar, kauçuk bileşiği konusunda malzeme geliştirme teknolojisi, çeşitli test ve analizlere dayalı tasarım teknolojisi ve hızlandırılmış yaşlandırma testleri sonucu kauçuğun malzeme özelliklerini öngören bir tekniğin kullanıldığı üretim teknolojisidir.

Bakım Yönetimine Dair

Denetim, Sismik İzolasyon Sistemi’nin bina emniyetini muhafaza edebilmesi ve gelecekte düzgün bir şekilde çalışabilmesi için şarttır (Japon İnşaat Yasası 8. ve 12. maddelerine bakınız). Yasada iki farklı rutin denetim tavsiye edilmektedir. Bunlardan ilki inşaat tamamlandığında yapılan denetim, diğeri ise periyodik denetimdir. Periyodik denetim iki türe ayrılmıştır:

 

1) Konusunda uzman bir mühendisle gerekli ölçümlerin yapıldığı denetimdir. Genellikle bu işlem, 5. ve 10. yıllarda ve bundan sonra her 10 yılda bir yapılır.

2) Her yıl tekrarlanan ve genellikle görsel olarak yapılan kontrollerdir.

Bunun dışında şu denetimler yapılır:

Acil Durum Kontrolleri: Afetler sonrasında derhal yapılır.

Ayrıntılı Kontroller: Periyodik kontroller ya da acil durum kontrollerinde anormallikler tespit edilmesi durumunda, uzman mühendis ayrıntılı kontrolleri gerçekleştirir.

Kalite Kontrol

Malzeme Ar-Ge faaliyetleri, Bridgestone’un Japonya tesislerindeki ileri teknoloji kullanılarak gerçekleştirilir. Bridgestone, Ø1800 mm genişliğe varan en büyük çapta, ve birçok farklı boyutta kauçuk izolatör üretebilmektedir. Ø1800 mm genişlikteki izolatör ürünlerini, Dünya’da sadece Bridgestone üretebilmektedir. Bridgestone bünyesinde Japonya’nın en büyük sismik izolatör test merkezi ve eksiksiz bir teknik değerlendirme tesisi bulunmaktadır.

Dünya'nın en büyük lastik üreticisi Bridgestone, 40 yılı aşkın bir süredir sismik izolatör satışı gerçekleştirmektedir ve Japonya'da sektörde yaklaşık %55 pazar payıyla tartışmasız lider konumundadır. 2018 yılı sonu itibariyle yaklaşık 55.000 adetlik toplam tedarik rekoru elde etmiştir. Bu başarının arkasında, Bridgestone’un kauçuk üzerine gerçekleştirdiği istikrarlı Ar-Ge çalışmaları ve müşterilerin bize duyduğu güven yer almaktadır.

İletişim

Kısıklı Cad. Şehit Teğmen İsmail Moray Sok. No:2/1 34662 Altunizade / İSTANBUL TÜRKİYE

Yol Tarifi

Bridgestone © Tüm Hakları Saklıdır